حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

لگ

بازی آنلاین
در بازی های آنلاین به دلیل امکان ناسازگاری سیستم بازیکنان ، اطلاعات اصلی در سرور مرکزی بازی حفظ می شوند . به همین دلیل بازیکنان به منابع اصلی بازی دسترسی ندارند و تنها درخواست هایی را به سرور ارسال می کنند و تغییرات را با دریافت پاسخ از سرور بر روی بازی محلی خود مشاهده می کنند .
آرین رایانه تهران