حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

مایکروسافت

دکمه ویندوز
این دکمه در ویندوز 95 باعث باز شدن پنجره استارت می شد . و همچنین با ترکیب این دکمه با دکمه های دیگر عملکرد های متفاوتی دارد . علاوه بر این دکمه کیبورد های رسمی دارای دکمه "منو" نیز بودند که باعث باز شدن پنجره منو راست کلیک موس میشد .
آرین رایانه تهران