DAS (Dynamic Action Sync)

DAS

Dynamic Action Sync چیست ؟

Dynamic Action Sync چیست ؟

تابحال پیش اومده که هنگام اجرای یک بازی شوتر بصورت آفلاین زمان دیدن دشمن شما فرصت کافی جهت واکنش را نداشته باشید و کشته شوید ؟ این رخداد به دلیل تاخیر مانیتور در پخش تصاویر اتفاق می افتد .

DAS تکنولوژی کاهش و تسریع پردازش های مانیتور بر روی تصاویر و تلاش جهت پخش مستقیم داده های ورودی از کابل توسط مانیتور است .
این کار باعث کاهش تاخیر در پخش تصاویر می شود و تصاویر در زمان مستقیم به دید کاربر می رسد .

کلیدواژه : DASمانیتور
آرین رایانه تهران
ارسال دیدگاه